PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín

Podpořeno
Stav projektu Zrealizované projekty
Oblast Školství
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611
Poskytovatel dotace OP VVV - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020
Rozpočet v Kč 14 171 745
Dotace v Kč 14 171 745
Spoluúčast v % 0
Termín realizace od 01-02-2018
Termín realizace do 31-01-2022
Kontaktní osoba Lucie Horová;Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Popis projektu Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Projekt je zpracován MAS Labské skály, z.s. (žadatel o dotaci) a město děčín zde vystupuje jako Partner projektu.
Projekt navazuje na projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín, který byl realizován v období 2/2016 - 1/2018. V projektu MAP I byla navázána platforma partnerství/spolupráce mezi subjekty mající vliv na předškolní a základní vzdělávání v území. Podstatou a cílem projektu MAP II je tuto platformu nadále rozvíjet, podporovat jí, plnit nastavené cíle MAP I a aktualizovat je, naplňovat vizi MAP tak, aby docházelo ke zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání v území SO ORP Děčín.
Celkové náklady projektu činí 14 449 477,28 Kč. Valnou většinu těchto prostředků profinancuje příjemce dotace tedy MAS Labské skály. Statutárnímu městu děčín z těchto nákladů jako partnerovi projektu náleží 1 581 000 Kč.
Cíl projektu Hlavním cílem projektu MAP II pro SO ORP Děčín je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce a to v návaznosti na projekt MAP pro SO OR Děčín.
Městská část Město Děčín
Webové stránky projektu www.mapls.cz/map-ii-pro-so-orp-decin/

FILTR PROJEKTŮ
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | Martin Strnad | administrace
Prohlášení o přístupnosti