PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN - OBLASTI PROJEKTŮ

Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží

Stav projektu Připravované projekty
Oblast Veřejná prostranství
Termín realizace do 30-11--0001
Kontaktní osoba Ing. Iva Nevečeřalová;Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Popis projektu
Projekt počítá s vytvořením nové rozvojové zóny, která přitáhne nové investory, případně poskytne prostor pro rozvoj stávajících podniků působících ve městě. Dále plánuje přestavbu výpravní budovy v multifunkční vzdělávací centrum, které poskytne zázemí pro Dopravní fakultu ČVUT, včetně vytvoření specializovaných laboratoří, pro konferenční sál s kapacitou více než 200 lidí, a prostor pro osvětovou muzejní interaktivní expozici s dopravní tematikou nebo se zaměřením na popularizaci vědy a výzkumu nadmístního významu.
Součástí plánované rozvojové zóny je i vytvoření dopravního polygonu pro potřeby ČVUT. Bloková zástavba vytvořená podél ulice 17. listopadu by mohla být následně využita pro výzkumná a vědecká pracoviště či laboratoře, kreativní průmysl (vazba na Fakultu umění a designu UJEP) nebo služby vázané na podnikání a průmysl, technologické centrum či inovační hnízda. 

2017 = uzavřeno Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu Multifunkční vzdělávací centrum v budově nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně mezi ČVUT, ÚK, městem Děčín, ČD, HSR – ÚK a HSR.
2019 = uzavřeno Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu Rozvojové zóny v prostoru kolejiště nádraží Děčín – východ mezi SŽDC, ÚK, městem Děčín, ČD, OHD v Děčíně, HSR – ÚK a ČVUT.
2020 – 2021 = zpracována Studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – Východní nádraží.
2020 = schválen záměr přestavby kolejiště Děčín Východní nádraží realizovaný SŽ. Také byly navrženy změny územního plánu v souladu s předkládaným záměrem, které by měly vstoupit v platnost v roce 2022.
V dubnu 2021 = schválilo Zastupitelstvo města Děčín Studii využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – Východní nádraží a odsouhlasilo, že nositelem projektu transformace zóny bude Statutární město Děčín.
2022 - zpracovaná Koordinační studie zóny Děčín východ 

Tento dokument zahrnuje výstupy jak ze studie využitelnosti území (v gesci statutárního města Děčín) tak z projektové dokumentace zpracovávanou společností SUDOP EU a.s. pro Správu železnic, s.o., která řeší zejm. úpravu kolejiště ve smyslu zejména snížení počtu kolejišť.
Cíl projektu Cílem projektu je revitalizace brownfieldu Děčín-východní nádraží a vytvoření svébytné městské čtvrti kombinující průmyslové, podnikatelské, vědecko-technické, vzdělávací, kulturní i občanské využití. Projekt navazuje na plánovanou rekonstrukci kolejiště, díky níž se uvolní plochy pro územní rozvoj města.
V nové rozvojové zóně vzniknou tři funkční celky:
1. Kolejiště s redukovanou šířkou (oddělující od sebe následující celky)
2. Menší průmyslové provozy, teplárenství, zařízení pro energetické využití odpadů, výrobní provozy (SV území)
3. Centrum s polyfunkčním smíšeným využitím městského charakteru: občanská vybavenost, výzkum, vývoj, vzdělávání, kultura, kanceláře, maloobchod (JZ území).
Projekt přiláká do území nové podnikatelské subjekty, povede k vytvoření nových pracovních míst, a bude mít příznivý vliv na rozvoj vzdělanostní struktury obyvatel.
Městská část Děčín I – Děčín

FILTR PROJEKTŮ
Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | Martin Strnad | administrace
Prohlášení o přístupnosti