FILTR NOVINEK - VÝBĚREM DANÉHO PROJEKTU SE ZOBRAZÍ NOVINKY JEN K TOMUTO PROJEKTU

Na Benešovské ulici vznikne dům pro krizové bydlení

Město plánuje přesun azylového domu z Letné do objektu na Benešovské ulici. Ten ještě před stěhováním projde rekonstrukcí, na kterou město získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši více než 68 milionů korun. Ze svého rozpočtu pak zaplatí přes 12 milionů korun. Rekonstrukce objektu začne v letošním roce, služba by se do nových prostor měla přestěhovat v roce 2026.
„Přestěhováním služeb azylového domu a nocležny do nových rekonstruovaných prostor mírně navýšíme kapacitu lůžek a zároveň zajistíme klientům podmínky vyhovující současným standardům vyžadovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí,“ vysvětluje přínos nových prostor azylového domu náměstkyně primátora pro sociální problematiku a životní prostředí Anna Lehká (Volba pro Děčín).
Díky rekonstrukci vzniknou v Objektu na Benešovské ulici pokoje vhodné i pro matky či otce s větším počtem dětí a ženy bez dětí. Těmto skupinám občanů není možné ve stávajícím objektu službu poskytnout, kapacita pro otce s dětmi je v současné době limitována pouze jedním pokojem. Pokoje pro samotné rodiče budou mít vlastní sociální zařízení. Prostory budou zároveň upraveny tak, aby lépe simulovaly domácí prostředí a zvýšily tak možnosti nácviku základních sociálních dovedností a podpory směrem k samostatnému bydlení. Kapacita azylového domu se v nových prostorách navýší o 4 lůžka pro samostatné ženy a 2 lůžka pro nocležnu. Objekt na Benešovské ulici, který byl dříve využíván jako internát, město získalo do svého majetku v roce 2019 od Ústeckého kraje za podmínky, že bude sloužit jako azylový dům a dům pro krizové bydlení.

Nové projekty podporující zaměstnanost v Děčíně

Nové výběry do projektu Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně budou zahájeny v lednu 2024. V projektu nabízíme motivační, vzdělávací a poradenské aktivity, zprostředkování uplatnění na trhu práce, a to buď formou krátkodobých nebo dlouhodobých pracovních míst. Výše úvazku je nastavena dle potřeb zájemců o práci. Nejčastěji zaměstnáváme u příspěvkových organizací města, v neziskovém sektoru a školství. Podmínkou pro vstup do projektu je 5 měsíců bez práce, evidence na ÚP není nezbytná. Můžete být 5 měsíců i tzv. neaktivní na trhu práce (vyřazeni z evidence ÚP, na rodičovské dovolené a podobně). Každému zájemci se v projektu věnujeme individuálně, po zjištění potřeb pracujeme společně na rozvoji možností uplatnění na trhu práce. Přijďte se informovat o možnostech spolupráce do Střediska městských služeb, kde nás najdete v kanceláři projektu – JOB CENTRU.
Reg. č. projektu: CZ.03.01.01/00/22_019/0000696


Do projektu Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně nabíráme od ledna 2024 nové zájemce o účast. Získáte tím možnost uplatnění ve Středisku městských služeb, hlavně za předpokladu, že máte v úmyslu řešit svou osobní finanční situaci. Realizátor projektu SUBVENT z.s. účastníky projektu aktivně oddlužuje, v rámci poradenství podává návrhy na oddlužení. Veškerou agendu zajišťuje zdarma. Do projektu lze zařadit i osoby, které jsou momentálně zaměstnané, ale potřebují oddlužit, nebo jim už insolvenční řízení běží. Takovým zájemcům nabízí projekt další možnosti poradenství a uplatnění. Účastníkům projektu je poskytováno individuální poradenství, podpora při hledání práce jako hlavního zdroje příjmů pro oddlužení. Přijít do Střediska městských služeb můžete i v případě, kdy chcete pomoct nebo poradit, a nechcete přímo vstupovat do projektu. Dluhová poradna funguje pro všechny zájemce z Děčína a okolí.
Reg. č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000737

Aktuálně se rozebíhá projekt Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně. Jeho realizace je plánovaná od 1.7.2023 do 30.6.2025.  Tento projekt je zaměřen na zlepšení přístupu a postojů osob znevýhodněných na trhu práce k možnostem trhu práce, cílenou individuální podporou osob zvláště ohrožených na místním trhu práce. Cílem projektu je podpořit účastníky motivací, poradenstvím, vzděláváním, pracovními zkušenostmi a získáním zaměstnání, čímž se současně zlepší i jejich finanční situace a závislost na systému sociální podpory. Druhým projektem, ve kterém je město Děčín partnerem s finančním příspěvkem, je projekt Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně. Projekt se zaměřuje na aktivní začleňování osob s kombinovaným znevýhodněním na trhu práce, ohrožených sociálním vyloučením v lokalitách města Děčína. Cíleně pracuje formou vzájemně propojených informačních, motivačních a poradenských aktivit s jednotlivci, a to na základě jejich zjištěných reálných potřeb. Mezi tyto potřeby patří řešení dluhové problematiky a získávání dovedností a praktických zkušeností na trhu práce. Jeho realizace je plánovaná od 1.4.2023 do 31.12.2025.

Strana 1 z 11

KALENDÁŘ NOVINEK

« Červenec 2024 »
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | Martin Strnad | administrace
Prohlášení o přístupnosti