FILTR NOVINEK - VÝBĚREM DANÉHO PROJEKTU SE ZOBRAZÍ NOVINKY JEN K TOMUTO PROJEKTU

Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně

Město Děčín se zapojí do projektu „Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně“

 

Děčín se stane partnerem v novém zaměstnanostním projektu, který je financován z evropských fondů. Projekt bude probíhat od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2025. Cílem

je poskytnout podporu pro osoby s kumulací handicapů na trhu práce, a tím pomoci zlepšit jejich možnosti a šance na zaměstnání.

Projekt se zaměřuje na aktivní začleňování osob s kombinovaným znevýhodněním na trhu práce, ohrožených sociálním vyloučením v lokalitách města Děčína. Cíleně pracuje formou vzájemně propojených informačních, motivačních a poradenských aktivit s jednotlivci, a to na základě jejich zjištěných

reálných potřeb. Mezi tyto potřeby patří řešení dluhové problematiky a získávání dovedností a praktických zkušeností na trhu práce. Cílem projektu je takto podpořit 0 osob.

Partnerství našeho města se týká aktivity č. 5 Podpora zaměstnatelnosti CS, kdy budou dotovaná pracovní místa k dispozici ve Středisku městských služeb, které díky partnerství získá finanční prostředky ve výši až 5 567 000 korun. Spoluúčast

našeho města je 0 Kč.

 

Aktivity projektu

KA 01 - Oslovení a výběr

účastníků CS

KA 02 - Vstupní modul

KA 03 - Individuální poradenství

KA 04 - Podpora řešení dluhové problematiky

KA 05 - Podpora zaměstnatelnosti CS

Statutární město Děčín se již před několika lety rozhodlo řešit problematiku sociálně vyloučených lokalit pomocí projektu Podpora prevence kriminality prostřednictvím asistentů prevence kriminality (APK) v Děčíně. Protože se asistenti osvědčili, město je bude využívat i nadále.

Celkem dvanáct asistentů bude díky dalšímu projektu pracovat v lokalitách Boletice, Staré Město, Děčín IV (v okolí hlavního nádraží), Skatepark a Děčín VIII (v okolí ZŠ Vojanova).

Projekt spočívá v zapojení vybraných jedinců z řad místních sociálně vyloučených obyvatel do systému hlídkové služby organizované Městskou policií Děčín.

„Pracovní náplní APK je dohled nad veřejným pořádkem ve spolupráci s městskou policií, identifikování problémů obyvatel, zabraňování a předcházení incidentů. Nedílnou součástí projektu je vzdělávání asistentů, jejich mentora a supervize,“ říká primátor města Jiří Anděl (ANO).

Celkové náklady projektu jsou ve výši 14 515 200 korun. Na tento projekt se městu podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu, a to prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost+, ve výši 13 437 446,40 korun, spolufinancování města je ve výši 1 077 753,60 korun. Projekt probíhá od ledna letošního roku do 31. prosince 2025.

 

INFOBOX

 

Asistenti prevence kriminality jsou speciálně vyškolení lidé, kteří pracují na poli prevence kriminality a pomáhají s dohledem nad veřejným pořádkem v místech s vysokým rizikem kriminality. Jejich úkolem je rozvíjet preventivní opatření, která mají pomoci snížit kriminalitu a zlepšit bezpečnost v dané lokalitě. Asistenti prevence kriminality také pomáhají obyvatelům s řešením sociálních a drogových problémů.

Projekt je významným krokem k řešení problému sociálního vyloučení a zvýšení bezpečnosti občanů. Asistenti prevence kriminality budou mít speciální vzdělání a znalosti, které jim umožní účinně pracovat s místními komunitami a řešit problémy včas a efektivně.

Žáci v Děčíně se dočkají modernějšího zázemí

V následujících dvou letech bude naše město investovat do modernizace odborné výuky na šesti základních školách v Děčíně. Kromě stavebních úprav učeben a kabinetů, jejich vybavení nábytkem, IT technikou, moderními učebními pomůckami a technologií se bude řešit také bezbariérovost škol a vnitřní posílení konektivity škol či tříd.

Město připravilo a podalo dva komplexní projekty na modernizaci odborných učeben v děčínských základních školách. Realizace prvního projektu s předpokládanými náklady 46,5 milionů korun je naplánována na letošní rok. Cílem projektu je modernizace odborných učeben přírodních věd a ICT na ZŠ Dr. M. Tyrše, dále modernizace odborné učebny fyziky a zároveň zajištění bezbariérového přístupu a vybudování bezbariérového soc. zařízení na ZŠ Na Stráni a modernizace odborných učeben přírodních věd (FY, CH, B), cizích jazyků, informatiky včetně robotické učebny a 3D tiskárny a vybudování venkovního zázemí nejen pro výuku přírodních věd včetně bezbariérového přístupu na ZŠ Máchovo nám. Na tento první projekt by mělo město obdržet příspěvek EU ve výši 39,5 milionů korun, plus příspěvek 2,3 miliony korun ze státního rozpočtu, spoluúčast města bude činit 4,7 milionů korun.

Realizace druhého podaného projektu s předpokládanými náklady 28,6 mil. Kč je naplánována na příští rok 2024. Cílem je modernizace odborné učebny fyziky/chemie na ZŠ Na Pěšině, modernizace dvou jazykových učeben na ZŠ Březová a modernizace odborné multifunkční IT učebny na ZŠ Kamenická, kde zároveň dojde k vybudování bezbariérového soc. zařízení a zajištění bezbariérovosti. Součástí obou komplexních projektů je i posílení vnitřní konektivity škol. Na druhý projekt by město mělo obdržet příspěvek EU ve výši 24,3 milionů korun plus příspěvek 1,4 miliony korun ze státního rozpočtu. Spoluúčast města bude v tomto případě činit 2,9 milionů korun.

Financování těchto komplexních projektů tedy bude zajištěno prostřednictvím dotace EU, kdy by město mělo získat až 90 procent z celkových předpokládaných nákladů projektu. Výhodou je, že je město Děčín od roku 2013 součástí Ústecko-chomutovské aglomerace. Díky této výhodě může Děčín čerpat finance z Integrované územní investice (ITI), jež je jedním z integrovaných nástrojů sloužící pro získávání finančních prostředků z operačních programů Evropské unie.

Strana 2 z 11

KALENDÁŘ NOVINEK

« Červenec 2024 »
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | Martin Strnad | administrace
Prohlášení o přístupnosti