FILTR NOVINEK - VÝBĚREM DANÉHO PROJEKTU SE ZOBRAZÍ NOVINKY JEN K TOMUTO PROJEKTU

Jak si město poradilo s inkluzí

Město Děčín se v roce 2015 rozhodlo pomoci svým školám v nadcházející těžké zkoušce, a to direktivním zavedení inkluzivního vzdělávání, kterému nepředcházelo žádné pilotní ověřování a tudíž byly jen obtížně předvídatelné důsledky legislativních změn.

Novela školského zákona s sebou v září 2016 přinesla změny výrazné a to zejména ve financování podpor určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Právě na tuto novelu se město rozhodlo své školy připravit. Na školu, která je inkluzivní, jsou totiž kladeny vyšší nároky spojené s širokou heterogenitou složení jejích žáků. Jedná se především o uzpůsobení metod vzdělávání, úpravu prostředí, nákup vhodných pomůcek, využívání asistentů či externích odborníků apod.

V září 2016 na všech Děčínem zřizovaných školách začal projekt Inkluze do škol (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215), který byl financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a městského rozpočtu.

Do vzdělávání v Děčíně se podařilo sehnat přibližně 32 mil. Kč, přičemž z městské kasy jako nutný spolupodíl bylo na projekt vynaloženo pouze něco kolem 1,5 mil. Kč. Naprostá většina peněz byla po dobu tří let využita na mzdy školních asistentů, školních psychologů a koordinátorů inkluze, kteří pracovali na každé konkrétní škole. Jejich pracovní náplň se mnohde lišila a ředitelé ji přizpůsobovali specifikům spádu školy.

Některé z aktivit projektu se pro školy staly nadále v podstatě nepostradatelnými. Zatímco ve školním roce 2016 – 2017 jsme na školách evidovali něco kolem 120 žáků s potřebou podpůrných opatření, tak ve školním roce 2018 – 2019 bylo na školách takových žáků přibližně 720. Nutno říci, že příchodem inkluze se do škol nenahrnuli z ničeho nic žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tito žáci v našich školách byli vždycky. Ale díky navýšení personálních kapacit na školách a práci koordinátorů inkluze a školních psychologů se diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb zefektivnila, zkvalitnila a rozšířila. Školy tak nyní mohou k žákům v rámci výuky přistupovat dle individuálních potřeb a možností každého jednotlivého žáka a vytvořit tak pro něj bezpečné prostředí k úspěšnému vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu.

Projekt školám přinesl nové pracovní pozice ve vzdělávání, nové pomůcky pro výuku i nové pohledy na mnohde konzervativně pojímanou výuku, sjednotil pedagogické pracovníky, kteří spolu začali velmi úspěšně spolupracovat napříč všemi školami. Po třech letech realizace projektu Inkluze do škol můžeme říct, že byl velmi úspěšný. Nabídl školám alternativu a dal jim možnost aplikace nových metod práce. Proto se město Děčín rozhodlo v podpoře společného vzdělávání pokračovat a od září 2018 realizuje navazující projekt Škola pro všechny (CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814), který zachovává některé aktivity projektu Inkluze do škol, ale zároveň rozšiřuje pole působnosti i o předškolní vzdělávání.

Naposledy změněno středa, 27 listopad 2019 11:40

KALENDÁŘ NOVINEK

« Červenec 2024 »
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | Martin Strnad | administrace
Prohlášení o přístupnosti